Maar weinig departementen binnen een kmo zijn zo veelzijdig als de HR-afdeling. Behalve vacatures opstellen en nieuw talent aanwerven, moet HR zich bezighouden met payroll, performantie, ontslagen, de voortdurend veranderende sociale wetgeving en zoveel meer. Gelukkig zijn de werkmiddelen van de gemiddelde HR-medewerker lang niet meer beperkt tot Word, Excel en mailprogramma’s. Welke andere tools een goed georganiseerde HR-afdeling dan zoal (nodig) heeft? In dit artikel lichten we de belangrijkste toe!

1.    Human resource information system

Een ‘human resource information system’ (gemakkelijkheidshalve ook wel HRIS genoemd) is de moeder van alle HR-tools. Idealiter fungeert deze tool als een overkoepelend systeem, gelinkt aan de andere HR-tools die je gebruikt om zo een centraal overzicht te bewaren. Een HRIS is in principe een database van individuele werknemersprofielen (met daarin bijvoorbeeld de persoonsgegevens, het werkschema, gevolgde opleiding(en), afwezigheden, …), waaruit je eenvoudig rapporten kunt puren.

2.    Recruiting software

Recruiting software is het type tool waarmee het allemaal begint, althans wat betreft aanwervingen. Vanzelfsprekend biedt de ene recruiting tool al wat meer functies dan de andere. Joboxx streeft er alleszins naar om het volledige rekruteringsproces te automatiseren, van het publiceren van vacatures via de optimale kanalen en vacatures promoten in lijn met het beschikbare budget tot het screenen en opvolgen van kandidaten ondersteund door een applicant tracking system.

Meer weten over de recruiting tool van Joboxx? Ontdek de verschillende functies of check meteen de prijzen!

3.     Payroll processing tools

De meeste werknemers vinden het niet meer dan vanzelfsprekend dat ze elke maand hun nettoloon tijdig en correct berekend op hun zichtrekening zien staan, maar iemand die in HR werkt en geen payroll processing tool ter beschikking heeft, weet wel beter. Opslag, feestdagen, betaalde verlofdagen, voordelen alle aard, vakantiegeld, … Er zijn tal van factoren die de loonberekening elke maand weer een beetje anders maken.

Een degelijke payroll processing tool houdt zelf rekening met al die elementen, zodat het loon van elke werknemer op elk moment automatisch correct wordt berekend en doorgestort. Er bestaan zelfs tools die de RSZ automatisch op de hoogte houden van nieuwe aanwervingen en veranderde lonen.

4.    Employee engagement tools

Als gelukkige medewerkers een belangrijk deel uitmaken van je employer branding, dan is je mensen regelmatig bevragen over hun tevredenheid op het werk uiteraard een must. Met een employee engagement tool kun je gemakkelijk enquêtes uitsturen – sommige tools geven gebruikers ook de mogelijkheid om anoniem in gesprek met elkaar of met hun werkgever te treden –en ontdekken wat je (nog meer) kunt doen om je team blij te maken.

 

Lees ook: Alles digitaliseert, rekruteren ook!